Za  okazane wsparcie i  pomoc

serdecznie dziękują

Wiktoria, brat Jakub i rodzice.

Dzięki Wam wiemy, że nie jesteśmy sami.